วางแผนการเดินทาง

จุดให้บริการ Wi-Fi

ถึงแม้ว่า Wi-Fi จะสามารถใช้งานได้จำกัดเพียงบางแห่งในประเทศญี่ปุ่น แต่พื้นที่ให้บริการ WI-Fi ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในมัตสึโมโต้ นอกจากในพื้นที่ขนส่งสาธารณะและสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้แล้ว ที่พักแรมหลายแห่งก็สามารถใช้ Wi-Fi ได้แล้วเช่นกัน คุณสามารถหาสถานที่ที่ใช้ Wi-Fi ได้ เช่น ตามรายชื่อร้านอาหารที่มีไอคอน Wi-Fi ปรากฏในเว็บไซต์นี้

ฟรี Wi-Fi


ลงทะเบียนด้วยอีเมล์หรือเชื่อมต่อผ่านแอพพลิเคชั่นJapan Connected-free Wi-Fi

(SSID: Matsumoto_City_Free_Wi-Fi)

สถานที่

ระยะเวลาการใช้งาน

20 นาทีต่อครั้ง ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


SNS หรือลงทะเบียนด้วยอีเมล์(SSID: ALPICO_FREE_Wi-Fi)