วางแผนการเดินทาง

ไกด์นำเที่ยว

มีใบอนุญาต

NIGN (Nagano Interpreter Guide Network)

สถานที่ ทั่วจังหวัดนากาโน่
ภาษา ภาษาอังกฤษ อิตาลี สเปน จีน
เวลาทำการ ขึ้นอยู่กับเวลาที่นัดหมาย (อย่างน้อยครึ่งวัน)
ราคา ขึ้นอยู่กับจำนวนเวลาที่ใช้บริการ
ติดต่อสอบถาม

ไกด์นำเที่ยวภูเขา

สถานที่ Throughout Nagano Prefecture
ภาษา ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
เวลาทำการ ขึ้นอยู่กับการตกลง
ราคา ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางที่จะไป เวลาและจำนวนผู้ร่วมเดินทาง เป็นต้น
ติดต่อสอบถาม MulMoGON อีเมล์:

อาสาสมัคร

ALSA (Alps Language Service Assoc.)

สถานที่ ปราสาทมัตสึโมโต้ (มีไกด์อาสาสมัครคอยให้บริการอยู่ที่บริเวณทางเข้าปราสาทฝั่งทิศใต้) มีบริการนำเที่ยวชานเมืองมัตสึโมโต้ด้วย
ภาษา ภาษาอังกฤษ (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปนและภาษาจีน ขึ้นอยู่กับการนัดหมาย)
เวลาทำการ เที่ยวชมปราสาทมัตสึโมโต้ : ทุกวัน 10:00-15:00 น. ยกเว้น 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม, 11-17 สิงหาคม, 28 ธันวาคม – 9 มกราคม การเที่ยวชมที่อื่นๆ จะขึ้นอยู่กับการนัดหมาย
ราคา ไกด์เป็นไกด์อาสาสมัคร หากต้องการท่องเที่ยวสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากปราสาทมัตสึโมโต้ ต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถาม
ALSA ไกด์สเตชั่น