วางแผนการเดินทาง

ล็อกเกอร์หยอดเหรียญในสถานีมัตสึโมโต้

ดูที่นี่และ แผนที่สถานี
มีล็อกเกอร์หยอดเหรียญเพียงไม่กี่ตู้เท่านั้นที่สามารถใส่สัมภาระขนาดใหญ่ได้ หากล็อกเกอร์ตู้เดียวใส่สัมภาระไม่หมดคุณอาจจะต้องเปิดล็อกเกอร์ใหม่อีกตู้หนึ่ง ไม่มีล็อกเกอร์สำหรับใส่อุปกรณ์เล่นสกีและสโนบอร์ด