วางแผนการเดินทาง

การรักษาพยาบาลและเบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตำรวจ: 110

รถพยาบาล/รถดับเพลิง: 119

Lost & Found:

ตามหาของหายหรือแจ้งว่ามีสิ่งของสูญหายได้ที่ KOBAN (ป้อมตำรวจ)

  1. สถานีมัตสึโมโต้ :
    เมื่อออกจากทางออกฝั่งปราสาทแล้วเดินเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆ ผ่านร้านขายอาหารที่ตั้งเรียงราย เมื่อสิ้นสุดร้านขายอาหารก็จะเห็นป้อมตำรวจ
  2. ตรงทางเข้าถนนนาวะเตะ บนถนนไดเมียวโช

เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ดูรายละเอียดการเตรียมความพร้อมรับมือและการป้องกันภัยพิบัติได้ที่หน้า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมืองมัตสึโมโต้(ภาษาญี่ปุ่น)

คู่มือแนะน ำการป้ องกันภัยพิบัติ

แอพพลิเคชั่น Safety tips

แอพพลิเคชั่นหลายภาษาให้บริการโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อรับข่าวสารคำแจ้งเตือนภัยพิบัติ กระดานสนทนาและข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

ศูนย์อพยพ& ตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ


ตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญสามารถใช้โทรเบอร์ฉุกเฉินได้ฟรี.

โรงพยาบาลและคลีนิค

ดูคู่มือการใช้บริการหน่วยงานทางการแพทย์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลและคลีนิคในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานทางการแพทย์ในเมืองมัตสึโมโต้ได้โดยเลือกจังหวัด “นากาโน่” จากรายชื่อจังหวัดที่ปรากฏขึ้น