วางแผนการเดินทาง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

หากต้องการข้อมูลท่องเที่ยวหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองที่พัก ก็สามารถใช้ Wi-Fi และคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน

สถานที่ JR สถานีมัตสึโมโต้ ชั้น 3 หน้าช่องตรวจตั๋ว
เวลาทำการ 9:00–17:45,หยุดให้บริการช่วงวันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม
โทรศัพท์ 0263-32-2814 แฟกซ์ 0263-32-2841
ที่อยู่ 1-1-1 ฟุกาชิ อีเมล์

 

สถานที่ อยู่ห่างจากปราสาทมัตสึโมโต้ไปทางทิศใต้ 1 ช่วงตึก ตรงสัญญาณไฟจราจร Matsumoto Castle S.
เวลาทำการ 9:00–17:45, หยุดให้บริการช่วงวันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม
โทรศัพท์ 0263-39-7176 แฟกซ์ 0263-39-7320
ที่อยู่ 3-8-13 โอเตะ อีเมล์
คำเตือน หมายเหตุ