วางแผนการเดินทาง

บัตรส่วนลดค่าโดยสารสุดคุ้ม

บัตรโดยสาร 1 วันสำหรับรถบัสทาวน์สนีกเกอร์

บัตรโดยสารราคา 500 เยนสำหรับผู้ใหญ่ สามารถขึ้นรถบัสทาวน์สนีกเกอร์ได้ไม่จำกัดเที่ยว

มัตสึโมโต้ บัตรโดยสาร 1 วัน

บัตรโดยสารชนิดนี้สามารถใช้ได้กับรถบัสท้องถิ่นที่วิ่งในเมืองมัตสึโมโต้ เช่น รถบัสทาวน์สนีกเกอร์และรถบัสสายอื่นๆ ที่วิ่งไปยังสถานที่ต่างๆ นอกตัวเมืองรวมทั้งรถบัสที่ไปสนามบินมัตสึโมโต้ และบริเวณน้ำพุร้อนอะซามะและน้ำพุร้อนอุสึกุชิงะฮาร่า

ผู้ใหญ่ : ¥800

บัตรโดยสารทั้งสองประเภทสามารถใช้เป็นส่วนลดในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในมัตสึโมโต้ เช่น ปราสาทมัตสึโมโต้และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้ด้วย

สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีรถประจำทางมัตสึโมโต้

ฟรีพาสปอร์ต 2 วัน คามิโคจิ โนริกุระ มัตสึโมโต้และชินชู

ฟรีพาสปอร์ต 2 วัน ราคา 6,000 เยน สามารถโดยสารรถบัสที่อยู่ในเครือข่ายได้ไม่จำกัดเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 วัน เช่น
รถบัสโนะฮิ รถบัสอัลพิโก้และรถไฟสายคามิโคจิที่เชื่อมต่อไปยังมัตสึโมโต้ คามิโคจิ ที่ราบสูงโนริกุระ น้ำพุร้อนชิราโฮเนะและทาทามิไดร่าบนยอดเขาโนริกุระ (ใช้เที่ยวเอโค่ไลน์ฝั่งจังหวัดนากาโน่) รวมทั้งสามารถเพิ่มวันสำหรับโดยสารได้ไม่จำกัดเที่ยวโดยเพิ่มเงินอีก 1,200 เยน/1 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็ปไซต์ของ Alpico

ฮิดะ แอลป์ ไวด์ฟรีพาสปอร์ต 4 วัน

ไวด์ฟรีพาสปอร์ต 4 วันสามารถโดยสารได้ไม่จำกัดเที่ยวเป็นระยะเวลา 4 วันรวมทั้งในพื้นที่แหล่งน้ำพุร้อนโอะคุฮิดะ (น้ำพุร้อนฮิรายุและน้ำพุร้อนชินโฮตากะ เป็นต้น) ทากายาม่า ฟุรุกาว่า น้ำพุร้อนเกโระและชิรากาวาโกะ ในฤดูหนาวบัตรโดยสารจะเริ่มต้นที่ 8,800 เยน สามารถซื้อบัตรโดยสารเป็นชุดพร้อมบัตรโดยสารกระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะประเภทไปกลับได้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็ปไซต์ของ Alpico

THREE-STAR ROUTE TICKET

รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็ปไซต์ของ Alpico

THREE-STAR ROUTE OPTION TICKET

ดูที่นี่

บัตรโดยสารสำหรับท่องเที่ยวในพื้นที่ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ-ทากายาม่า-มัตสึโมโต้
(JR Tateyama Kurobe Alpine Route-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass)

บัตรมีอายุการใช้งาน 5 วันติดต่อกัน ใช้โดยสารรถไฟสาย JR เพื่อเดินทางไปยังนาโกย่า ทากายาม่า โทยาม่า ชินาโน่-โอมัตจิ คิโซและมัตสึโมโต้ได้ไม่จำกัดเที่ยว นอกจากนี้ สามารถใช้โดยสารยานพาหนะต่างๆ ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะได้ด้วย บัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ราคา 17,500 เยน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าภาษาอังกฤษของ JR