บริเวณ

บริเวณใจกลางเมือง บริเวณทิศเหนือ บริเวณทิศตะวันออก บริเวณทิศใต้ บริเวณทิศตะวันตก บริเวณเทือกเขาแอลป์ ปราสาทมัตสึโมโต้ สถานีมัตสึโมโต้ มัตสึโมโต้IC สนามบินมัตสึโมโต้ เทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ คามิโคจิ ที่ราบสูงโนริกุระ ที่ราบสูงอุสึกุชิงะฮาร่า