กล้องถ่ายทอดสด

เทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ


ปราสาทมัตสึโมโต้


ภูเขายาริงาตาเกะ