โปรแกรมแนะนำ

บริเวณใจกลางเมือง

ตระเวนชิมอาหารอร่อยๆ รอบตัวเมือง

เที่ยวเต็มวัน
10 นาที
10 นาที
03
บ่อน้ำเก็นจิ

บ่อน้ำเก็นจิ

บ่อน้ำซึ่งผู้คนในชุมชนได้นำมาใช้ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี น้ำแร่ธรรมชาติจากบ่อปลอดภัยสามารถดื่มได้ ควรค่าแก่การลิ้มลอง
10 นาที
10 นาที
10 นาที
10 นาที
3 นาที
3 นาที
09
Itoya

Itoya

A small restaurant on Nakamachi Street that serves oden throughout the year, various small plates, and sake. Most menu i... [อ่านเพิ่มเติม...]

หรือไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านคุริย่า (ร้านอิซะกาย่า) ที่นี่มีเนื้อม้าดิบซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของมัตสึโมโต้ให้ลิ้มลองและชิมเหล้าสาเกได้ที่สาเกบาร์