ศาลเจ้าโยฮาชิร่าถูกสร้างขึ้นในสมัยเมจิเพื่อถวายแด่เทพเจ้าชินโต 4 องค์ ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับถนนนาวาเตะและแม่น้ำเมะโตบะ ในฤดูใบไม้ร่วงภายในศาลเจ้าจะมีถูกแต่งแต้มไปด้วยใบไม้สีสันสวยงามและในช่วงวันขึ้นปีใหม่จะคึกคักไปด้วยฝูงชนที่เดินทางมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นแห่งแรกเพื่อขอให้การเริ่มต้นของปีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

ที่อยู่
3-3-20 โอเตะ
โทรศัพท์
0263-32-1936

การเดินทาง

รถไฟ

เดินจากสถานีมัตสึโมโต้ 10 นาที

รถบัส

เดินจากป้ายจอดรถประจำทางสายอะซามะหรือสายชินไดโยโกตะ ป้าย "ไดเมียวโช" 1 นาที
10 เม.ย. 2018