พิพิธภัณฑ์ภาพอุคิโยเอะของญี่ปุ่น (The Japan Ukiyo-e Museum)

จุดที่น่าเที่ยวชม / วัฒนธรรม ศิลปะ
อังคาร, ก.พ. 27, 2024
3
พิพิธภัณฑ์ภาพอุคิโยเอะของญี่ปุ่น (The Japan Ukiyo-e Museum)

พิพิธภัณฑ์ภาพอุคิโยเอะของญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในปี1982 โดยคุณโทกิชิ ซากาอิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนที่สนใจในศิลปะภาพอุคิโยเอะได้ใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้และเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่คนรุ่นหลัง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ทำการเก็บสะสม ดูแล ตรวจสอบ ค้นคว้าวิจัยและจัดแสดงภาพอุคิโยเอะที่วาดด้วยภู่กันและภาพพิมพ์ที่ตระกูลเก็บสะสมมายาวนานกว่า 200 ปี

ในส่วนของ Sakai Collection เริ่มขึ้นจากตระกูลซากาอิรุ่นที่ 6 ได้เริ่มเก็บสะสมภาพอุคิโยเอะ, ต่อมารุ่นที่ 7 ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลพ่อค้าส่งที่ร่ำรวยที่สุดในมัตสึโมโต้ได้มีความชื่นชอบในภาพวาดและตัวอักษรวิจิตรหรือ shoga-kotto (書画骨董), รุ่นที่ 8 ได้ก่อตั้ง Sakai kokodo ขึ้นในปี 1870 รับตรวจประเมินค่าและพิมพ์ซ้ำภาพอุคิโยเอะ, รุ่นที่ 9 ได้ก่อตั้งนิตยสารอุคิโยเอะ(浮世絵)เพื่อทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับภาพอุคิโยเอะ พอมาถึงรุ่นที่ 10 ซึ่งชื่นชอบการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ได้นำภาพอุคิโยเอะไปจัดแสดงในต่างประเทศ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่นอกตัวเมืองมัตสึโมโต้ อยู่ระหว่างทางไปคามิโคจิและทาคายาม่า สามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสประจำทาง (Gurutto Bus) สาย Matsumoto – Shima-uchi ที่จะไป Komiya (小宮方面行)ลงที่ป้าย Rekishi no Sato (ป้ายรถเมล์จะอยู่ตรงลาดจอดรถของ Rekishi no sato เยื้องกับหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพอุคิโยเอะ)

เปิดให้เข้าชมเวลา : 10:00-17:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 1,000 เยน เด็ก 500 เยน

จากสถานีมัตสึโมโต้ต้องขึ้นรถฝั่งเทือกเขาแอลป์(Alps Exit) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รถบัสออกจากสถานีมัตสึโมโต้ฝั่งเทือกเขาแอลป์เวลา 10:00,12:05,13:00,14:15 น. ขากลับรถออกจากป้าย Rekishi no Sato เวลา 10:28,11:18,12:28,13:28,15:28 น.

หรือนั่งรถแท็กซี่จากหน้าสถานีมัตสึโมโต้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ถ้ารถไม่ติด)

หรือนั่งรถไฟสายคามิโคจิ มาลงที่สถานี Oniwa แล้วเดินต่อมาที่พิพิธภัณฑ์อีกประมาณ 15 นาที