นักเขียนในท้องถิ่น

ล่าม, นักแปลอิสระ (翻訳、通訳)
rung
เป็นล่ามและนักแปลอิสระ มัตสึโมโต้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยง่าย ไม่ต่างจังหวัดจนเกินไปแต่ก็ไม่วุ่นวายเท่าเมืองใหญ่ สามารถใช้ชีวิตอย่างสโลว์ไลฟ์ได้ที่เมืองนี้
松本は暮らしやすい街で田舎過ぎず、大都会過ぎない、スローライフできる街。

บล็อก