ชมไฟประดับและการฉาย projection mapping ลงบนปราสาทมัตสึโมโต้

เรื่องราวที่น่าสนใจในแต่ละฤดูกาล / จุดที่น่าเที่ยวชม / ฤดูหนาว ประสบการณ์ / งานรื่นเริง
เสาร์, ธ.ค. 31, 2022
7
ชมไฟประดับและการฉาย projection mapping ลงบนปราสาทมัตสึโมโต้

ช่วงฤดูหนาวที่ปราสาทมัตสึโมโต้จะมีการจัดแสดงการฉายภาพด้วย projector (หรือที่เรียกว่า projection mapping) ลงบนตัวปราสาทเป็นรูปทรงและสีต่างๆ โดยการจัดแสดงจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 การแสดงจะมีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 3 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00-21:00 น. ของทุกวัน

ไฟประดับบริเวณถนนไดเมียวโช ระหว่างทางเดินไปปราสาทมัตสึโมโต้