โรงเรียนไคจิเก่า สมบัติประจำชาติแห่งที่ 2 ของเมืองมัตสึโมโต้

เสาร์, ก.พ. 29, 2020
6
โรงเรียนไคจิเก่า สมบัติประจำชาติแห่งที่ 2 ของเมืองมัตสึโมโต้

วันนี้จะขอพาไปเที่ยวชมบรรยากาศของโรงเรียนไคจิเก่า ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่สร้างขึ้นในช่วงต้นยุคเมจิ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2019 

โรงเรียนไคจิเก่า อยู่ทางทิศเหนือของปราสาทมัตสึโมโต้ (หันหน้าเข้าประตูทางเข้าปราสาทมัตสึโมโต้) เมื่อออกจากด้านหลังปราสาทตรงฝั่งศาลเจ้ามัตสึโมโต้ จะเห็นที่จอดรถของปราสาทมัตสึโมโต้ เดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆ จนสุดถนนจะเจอสนามโรงเรียนไคจิในปัจจุบัน เลี้ยวซ้าย เดินไปตามทางไปเรื่อยๆ เมื่อมองขึ้นไปตามทาง จะเห็นอาคารไม้สีฟ้า ทางเข้าและที่จำหน่ายบัตรเข้าชมโรงเรียนไคจิเก่าจะอยู่ทางด้านขวามือของอาคารไม้สีฟ้า 

โรงเรียนไคจิเก่าสร้างขึ้นในปี 1873 (พ.ศ. 2416) กล่าวกันว่าค่าก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ประมาณ 11,000 เยนในสมัยนั้น และเงินจำนวน 70% เป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคของผู้คนในเมืองมัตสึโมโต้ เดิมทีโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน แต่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมะโตบะ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ใกล้กับถนนนาวาเตะ (ระหว่างทางเดินก่อนไปปราสาทมัตสึโมโต้) โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ในปี 1961 (พ.ศ. 2504) นับเป็นโรงเรียนที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนและตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงเดือนมีนาคม ปี 1963 (พ.ศ. 2506) รวมระยะเวลาประมาณ 90 ปี จากนั้นในปีถัดมาได้ถูกรื้อถอนและย้ายไปตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันและเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์การศึกษาในปี 1965

ภายในอาคารมีการจำลองห้องเรียนในสมัยก่อน และจัดแสดงเอกสาร ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสมัยก่อน 

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 400 เยน เด็กต่ำกว่าชั้นมัธยมต้น 200 เยน