พิพิธภัณฑ์ Rekishi no Sato

ประวัติศาสตร์ / จุดที่น่าเที่ยวชม
พฤหัส, ก.พ. 29, 2024
6
พิพิธภัณฑ์ Rekishi no Sato

พิพิธภัณฑ์ Rekishi no Sato เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสถาปัตยกรรมกลางแจ้งที่รวบรวมอาคารเก่าแก่ที่มีความสำคัญของเมืองมัตสึโมโต้และเมืองใกล้เคียงมารวมอยู่ในที่เดียวกัน สิ่งปลูกสร้างที่นำมาจัดแสดงมีอยู่ด้วยกัน 5 หลังถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายยุคเอโดะไปจนถึงยุคโชวา เช่น โรงทอผ้ายุคโชวา ห้องขังเดี่ยวเยาวชน ศาลแขวงมัตสึโมโต้หลังเก่า ที่พักแรมของสตรีที่ทำงานในโรงทอผ้า และบ้านเกิดของนาโนเอะ โมคุชิตะ

โรงทอผ้ายุคโชวา

จัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทอผ้าไหม ตั้งแต่อุปกรณ์ต้มรังไหม เครื่องสาวไหม ฯลฯ เดิมทีอาคารหลังนี้เป็นโรงทอผ้าเปิดดำเนินการถึงปี 1995 (ยุคเฮเซปีที่ 7) อยู่ที่เมืองชิโมสุวะมาจิ (ใกล้กับเมืองมัตสึโมโต้) 

ที่พักแรมของสตรีที่ทำงานในโรงทอผ้า

เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักแรมของนักเดินทางช่วงปลายยุคเอโดะในหมู่บ้านคาวาอุระ หมู่บ้านริมเส้นทางโนมุกิไคโด เส้นทางเก่าซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองมัตสึโมโต้และฮิดะทาคายาม่า ในยุคเมจิจนถึงยุคไทโชได้ถูกใช้เป็นที่พักแรมของหญิงสาวที่เดินทางจากพื้นที่แถบฮิดะ (ทาคายาม่า) เพื่อมาทำงานที่โรงทอผ้าในเมืองสุวะและโอกาย่า ภายในแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยในหมู่บ้านบนภูเขาในสมัยก่อน

ห้องขังเดี่ยวเยาวชน

ห้องขังเดี่ยวสำหรับเยาวชนถูกสร้างขึ้นในปี 1953 (ยุคโชวาปีที่ 28) และถูกใช้งานจนถึงปี 1990 (ยุคเฮเซปีที่ 2) ภายในอาคารจัดแสดงลักษณะของห้องขังในยุคแรก พื้นห้องปูด้วยไม้ และห้องขังที่มีการปรับปรุงในช่วงยุคโชวาปีที่ 50 ซึ่งปูด้วยเสื่อทาทามิ

ที่ทำการศาลแขวงมัตสึโมโต้หลังเก่า

ถูกสร้างขึ้นในปี 1908 (ยุคเมจิปีที่ 41) ที่ปราสาทมัตสึโมโต้ตรงบริเวณสถานที่ที่เคยเป็นตั้งตำหนักนิโนะมารุในสมัยก่อน ภายในจัดแสดงบัลลังก์และห้องต่างๆ ของที่ทำการศาลแขวงมัตสึโมโต้ในช่วงปลายยุคเมจิ ศาลแห่งนี้นับเป็นศาลเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาลเก่าแก่ที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นซึ่งถูกสร้างขึ้นหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น และถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นในปี 2017 (ยุคเฮเซปีที่ 29)

บ้านเกิดของนาโนเอะ โมคุชิตะ

นาโนเอะ โมคุชิตะเป็นนักวิจารณ์ นักประพันธ์และนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนสำคัญของญี่ปุ่น เกิดที่เมืองมัตสึโมโต้ในปี 1869 (ยุคเมจิปีที่ 2)

พิพิธภัณฑ์ Rekishi no Sato อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ภาพอุคิโยเอะของญี่ปุ่น สามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสประจำทาง (Gurutto Bus) สาย Matsumoto – Shima-uchi ที่จะไป Komiya (小宮方面行)ลงที่ป้าย Rekishi no Sato

เวลาเปิดให้เข้าชม : 9:00-17:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 410 เยน เด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นเข้าชมฟรี

จากสถานีมัตสึโมโต้ต้องขึ้นรถฝั่งเทือกเขาแอลป์(Alps Exit) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รถบัสออกจากสถานีมัตสึโมโต้ฝั่งเทือกเขาแอลป์เวลา 10:00,12:05,13:00,14:15 น. ขากลับรถออกจากป้าย Rekishi no Sato เวลา 10:28,11:18,12:28,13:28,15:28 น.

หรือนั่งรถแท็กซี่จากหน้าสถานีมัตสึโมโต้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ถ้ารถไม่ติด)

หรือนั่งรถไฟสายคามิโคจิ มาลงที่สถานี Oniwa แล้วเดินต่อมาที่พิพิธภัณฑ์อีกประมาณ 15 นาที (ประมาณ 1 กม.)