บ้านตระกูลบาบะ (บาบะเคะจูตะขุ)

ประวัติศาสตร์ / จุดที่น่าเที่ยวชม
พุธ, ก.ย. 2, 2020
31
บ้านตระกูลบาบะ (บาบะเคะจูตะขุ)

บ้านตระกูลบาบะเป็นบ้านเก่าแก่ของเกษตรกรผู้มั่งคั่งที่สืบเชื้อสายมาจากซามูไร เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของเมืองมัตสึโมโต้และถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตัวบ้านสร้างด้วยโครงไม้ที่เรียกว่า “ฮงมูเนะสุคุริ” หลังคามีความลาดชันเล็กน้อยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนากาโน่ตอนกลางไปจนถึงทางตอนใต้ กล่าวกันว่าอาคารเดิมของบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1582 บริเวณบ้านมีพื้นที่กว้างขวาง หน้าบ้านไปทางเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ  พื้นปูด้วยเสื่อทาทามิ ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน เช่น ภาชนะหุงต้ม เตาหุงข้าว กี่ทอผ้า เครื่องมือที่ใช้ทำกสิกรรมในสมัยก่อน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี ภายในบ้านแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ รอบๆ บริเวณบ้านมีทั้งหอเก็บเอกสารและสิ่งของสำคัญ สวนญี่ปุ่น และคอกม้า

ก่อนเข้าไปชมในบ้านจะต้องซื้อตั๋วเข้าชมที่สำนักงานก่อน การเยี่ยมชมในบ้านจะต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เมื่อไปถึงสำนักงาน เจ้าหน้าที่จะให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์

การเยี่ยมชมภายในบ้านจะต้องถอดรองเท้าไว้ที่พื้นดิน ห้ามถอดบนเสื่อทาทามินะคะ ที่หอเก็บเอกสารได้จัดแสดงกระเบื้องมุงหลังคาและไม้ประดับบริเวณปั้นลม กระเป๋าเดินทางของเจ้าของบ้านรุ่นที่ 15 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การทูตในยุคเมจิ หากจะไปที่หอเก็บเอกสาร ซึ่งเป็นอาคารผนังสีขาวที่อยู่ใกล้ๆตัวบ้านจะต้องสวมรองเท้าแตะที่ถูกเตรียมไว้ที่ชั้นวางรองเท้า

ภายในบ้านจัดแสดงกี่ทอผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ห้องต่างๆ ภายในบ้าน รวมทั้งห้องน้ำในสมัยก่อน

บ้านตระกูลบาบะตั้งอยู่นอกเมือง ห่างจากตัวเมืองมัตสึโมโต้ออกมาทางอำเภอชิโอจิริ ไม่มีรถประจำทางผ่านโดยตรง หากนั่งรถประจำทางสายโคโตบุกิไดที่วิ่งรอบเมืองก็มีเพียงแค่ไม่กี่เที่ยวต่อวันเท่านั้น นอกจากนี้เมื่อลงรถประจำทางแล้วยังต้องเดินต่อมายังบ้านบาบะอีกประมาณ 15 นาที ระยะทางในการเดินค่อนข้างไกลไม่สะดวกต่อการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ หากต้องการมาเที่ยวชมแนะนำให้เช่ารถขับมาเองหรือถ้ามาเป็นกลุ่มนั่งแท็กซี่มาจะสะดวกกว่า 

ถึงแม้ว่าบ้านตระกูลบาบะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองมัตสึโมโต้ก็ตาม แต่เมื่อได้ไปเที่ยวชมแล้วต้องขอบอกว่าบ้านตระกูลบาบะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อน สถาปัตยกรรมการออกแบบบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บรรยากาศรอบบ้านที่ร่มรื่นโอบล้อมด้วยสวนและต้นไม้ขนาดใหญ่ และวิวเทือกเขาแอลป์ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา นับเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าเที่ยวชมเมื่อมาเที่ยวเมืองมัตสึโมโต้

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 310 เยน 

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่เสียค่าเข้าชม

ที่อยู่ : มัตสึโมโต้ชิ อุชิดะ 357-6 (松本市内田357-6)