Matsumoto Fun เว็บไซต์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในมัตสึโมโต้

สัมผัสประสบการณ์
พุธ, พ.ย. 9, 2022
3
Matsumoto Fun เว็บไซต์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในมัตสึโมโต้

Matsumoto Fun เป็นเว็บไซต์แนะนำคอร์สและกิจกรรมต่างๆ ในมัตสึโมโต้ เช่น สวมชุดเกราะ เช่าชุดกิโมโน เช่าจักรยานโดยมีไกด์นำทาง ทำโซบะ ล่องแก่ง เดินป่า ตีกลองไทโกะหรือเดินเที่ยวป่าท่ามกลางหิมะช่วงฤดูหนาว ฯลฯ ในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดของกิจกรรม เวลาที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมและราคา เว็บไซต์มีภาษาต่างๆ ให้เลือกแต่เนื่องจากใช้ระบบแปลอัตโนมัติภาษาไทยอาจผิดเพี้ยนหรือไม่เป็นธรรมชาติ ขอแนะนำให้ดูข้อมูลอ้างอิงจากภาษาอังกฤษด้วยอาจจะเข้าใจง่ายกว่า

https://www.matsumoto.fun/