โปรแกรมแนะนำ

บริเวณใจกลางเมือง

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยการสวมชุดกิโมโนเที่ยวชมปราสาทมัตสึโมโต้และย่านเมืองเก่า

เที่ยวแบบครึ่งวันหรือเที่ยวเต็มวัน
5 นาที
5 นาที
* หรือจะนั่งรถลากก็ได้
10 นาที
* หรือจะนั่งรถลากก็ได้
5 นาที
5 นาที
5 นาที
ผ่านถนนโซโตะโบริ
ตลอดถนนนากะมาจิ