บริเวณ

บริเวณทิศตะวันตก

บริเวณทิศตะวันตก

บริเวณนี้มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภาพอุคิโยเอะแห่งญี่ปุ่น
และพิพิธภัณฑ์ศาลและหมู่บ้านประวัติศาสตร์ (เรกิชิ โนะ ซาโตะ) รวมทั้งโรงหมักเหล้าสาเก
คาเมะตะย่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยนาข้าว เหมาะแก่การถีบจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศในชนบทของญี่ปุ่น

สถานที่น่าสนใจในบริเวณนี้