ติดตามสถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี

น้ำพุร้อนชิราโฮเนะ

น้ำพุร้อนชิราโฮเนะ
สถานการณ์
ร่วงหมดแล้ว
Last Updated:9 พ.ย.
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การชม
18 ต.ค. - 24 ต.ค.
  • น้ำพุร้อนชิราโฮเนะ

    น้ำพุร้อนชิราโฮเนะ

    รถไฟ
    นั่งรถไฟสายคามิโคจิไปลงที่สถานีชินชิมะชิมะ แล้วขึ้นรถบัสของอัลพิโก้ไปลงที่ป้ายอะว่าโนะยุ/ชิราโฮเนะออนเซ็น
    ดูรายละเอียดหน้า