โปรแกรมแนะนำ

บริเวณใจกลางเมือง

เที่ยวสถานที่ยอดนิยมอย่างปราสาทมัตสึโมโต้

2-4ชั่วโมง
01

สถานีมัตสึโมโต้

5 นาที
10 นาที
10 นาที
ผ่านถนนโซโตะโบริ
1 นาที