งานสัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่ถนนนากะมาจิ

สัมผัสประสบการณ์ / วัฒนธรรม ศิลปะ
จันทร์, ก.ค. 22, 2019
27
งานสัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่ถนนนากะมาจิ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปี 2020 ที่ถนนนากะมาจิ จะมีการจัดงานด้านวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปมาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกัน เช่น การแต่งชุดิโมโน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น การแสดงดนตรีชามิเซ็น เขียนอักษรคันจิด้วยพู่กัน และการทำงานฝีมือจากไม้ เช่น ทำตะเกียบ ทำป้ายพวงกุญแจ ทำเครื่องประดับจากไม้ เป็นต้น

การจัดงานจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม , วันอังคารที่ 10 กันยายน และวันอังคารที่ 24 กันยายน

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8, วันอังคารที่ 29 ตุลาคม, วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 10 ตุลาคม

ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 21 และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม, วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ และวันอังคารที่ 3 และ 10 มีนาคม

ตั้งแต่เวลา 10:00-15:00 ที่อาคารคุราสิก-คัง บนถนนนากะมาจิ 

ทั้งนี้ กิจกรรมแต่ละชนิดจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันออกไป เช่น แต่งชุดกิโมโน 1 ชั่วโมงราคา 3,000 เยน, การเขียนอักษรคันจิด้วยพู่กัน 1 ชั่วโมงราคา 2,000 เยน, การฝึกการต่อสู้ด้วยดาบ 1 ชั่วโมงราคา 3,000 เยน, พิธีชงชา ค่ากิจกรรม 500 เยน ค่าเข้าชมพิธี 500 เยน, การสานที่รองแก้วด้วยไม้ไผ่ ราคา 2,500 เยน, ทำตะเกียบไม้ 1,000 เยน, ทำป้ายไม้ 400 เยน, พับกระดาษญี่ปุ่น 500 เยน เป็นต้น